mobiDziennik - Dziennik elektroniczny
Liceum Ogólnokształcące
Bielskiej Szkoły Menedżerów
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2018/2019 znajduje się pod adresem: https://lobsmbielsko.mobidziennik.pl/2018